„Нещата, направени добре и внимателно, се освобождават от страх“ - Уилям Шекспир