Духовно Училище 
Момчилград

„Ако сте раздразнени от всяко триене, как ще бъдете излъскани? " - Mevlânâ