Ученически Съвет

Метко Фетов

Председател

9d0422a4-662f-4174-a467-f3cd97b98048.jfi
Мухаррем Кисьо

Зам. Председател

Ахмед Кадиев

Председател на к. Събития
 

Зейнеб Зиннорейн

Председател на к. Права и задължения

Ханифе Кьосова

Председател на к. Медии

Кевин Кадиев

Член на к. Събития

Еми Кепчелюва

Член на к. Права и задължения

Ахмед Айров

Член на к. Медии

Нур Мурад

Член на к. Събития

Иман Юмер

Член на к. Права и задължения

Аки Айров

Член на к. Медии

Алпер Еминефенди

Член на к. Медии

Зайде Иброш

Член на к. Медии

Несрин Емин

Член на к. Медии

„Ако сте раздразнени от всяко триене, как ще бъдете излъскани? " - Mevlânâ