ДУ – гр. Момчилград се финансира от спонсори. През годините 1992 г. до 1995 г. спонсор на училището е Дианет Вакфъ /фондация „Дианет“/, от 1995г. до 1998 г. спонсорството е поето от Фондация Балкани – София. От септември 1998 г. по споразумение на Република България и Турция спонсорирането е прехвърлено пак на Фондация Дианет. Същевременно през 1999 година между Фондация Диянет Вакфъ и Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България  се подписва протокол, с който се утвърждава финансовото и общото сътрудничество.

     До настоящия момент в ДУ – Момчилград са се дипломирали 503, от които 117 момичета и 386 момчета. Те имат всички права да кандидатстват във всички висши училища. Сред завършилите духовното училище в гр. Момчилград има ученици, които са завършили висшето си образование и са се реализирали в различни сфери във и извън страната.

 

„Ако сте раздразнени от всяко триене, как ще бъдете излъскани? " - Mevlânâ