Училищен колектив

Ахмед Бозов

Директор

WhatsApp Image 2019-12-11 at 16.06.51.jp

Бакалавър - Университет "19 май"   гр. Самсун, Ислямска теология.
Магистър - ПУ " Паисий Хилендарски" - Филиал "Л. Каравелов" гр. Кърджали, Дипломация и международни отношения.

 

Айлин Али

Учител по Физика и астрономия и Математика
 

Бакалавър - ПУ "Паисий Хилендарски" - Филиал "Л. Каравелов" гр. Кърджали, спец. Математика, Физика и астрономия, и ИТ. Магистър - ПУ "Паисий Хилендарски" , спец. Счетоводство и анализ

Нуреттин Чакър

Зам. Директор

Завършил  Богословския факултет в Университета "9-ти Септември"
гр. Измир, Турция.

 

Айнур Фейзулла

Учител по ФВС

Бакалавър - ПУ "Паисий Хилендарски" - Филиал "Л. Каравелов", спец. Физика и астрономия, Математика и ФВС.
Магистър - ПУ "Паисий Хилендарски", спец. Счетоводство и анализ

Али Халил

Учител по Математика и ИТ

Бакалавър - ПУ "Паисий Хилендарски" - Филиал "Л. Каравелов" гр. Кърджали, спец. Математика, Физика и астрономия.
Магистър - ПУ "Паисий Хилендарски", спец. Информатика и ИТ
V - ПКС - ДИПКУ гр. Стара Загора

Ахмед Хасан

Учител по религиозни предмети

Бакалавър - ВИИ гр. София, спец. Ислямска теология.

Гюлсер Халил

 Учител по Български език и Литература

Бакалавър - ПУ "Паисий Хилендарски" - Филиал "Л. Каравелов", спец. Български  език и Английски език.
Магистър - ПУ "Паисий Хилендарски", спец. Информатика, ИТ
V - ПКС - ДИПКУ гр. Стара Загора

Зейнеб Кадиева

Учител по Английски език

Бакалавър - ЮЗУ "Неофит Рилски", спец. Начална училищна педагогика, Английски език

Мария Димова

Учител по Биология и ЗО
и Химия и ООС

Магистър - ПУ "Паисий Хилендарски", спец. Биология и ЗО, Химия и ООС.

Мариан Маринов

Учител по География и икономика и История и цивилизации

Магистър - СУ "Св. Климент Охридски" гр. София, спец. История и Цивилизации.

Нурджан Авкат

Учител по Турски език и Музика

Бакалавър - ЕП "Константин Преславски" гр. Шумен, спец. Турска филология.

Нуртен Мустафа

Учител по Български език и литература

Бакалавърска степен - ПУ "Паисий Хилендарски" - Филиал "Л. Каравелов" гр. Кърджали, спец. Турски език, български език и изобразително изкуство
Магистърска степен - ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Кърджали, спец. Счетоводство и анализ

Орхан Осман

Учител по религиозни предмети и Арабски език

Завършил Ислямски университет Факултет "Основи на вярата" гр. Медина; ВИИ гр. София

Сабит Топчийски

Учител по религиозни предмети

Бакалавърска степен - Мармарски университет гр. Истанбул, спец. Ислямска теология
Магистърска степен- университет "Селчук" гр. Коня, спец. История на религиите

Сами Фазлийски

Учител по религиозни предмети и Арабски език

Завършил в Йордански държавен университет гр. Амман; ВИИ гр. София

 

Фикрие Бозова

Учител по История и цивилизации и Философия

Бакалавърска степен - ПУ "Паисий Хилендарски "
Български език и История.
Магистърска степен - ПУ"Паисий Хилендарски "
"Училищна психология "

Гюлшен Ахмед
Гюлизар Мюмюн
Джевджет Садула
Ембийе Вели
Енфес Мехмед
Емине Хабип
Исмет Мехмет
Кадрийе Садулла
Нурджихан Емин
Налян Киришева
Румяна Миткова
Сабиха Дуран
Хилми Али
Хайрийе Осман
Юсеин Мустафа

„Ако сте раздразнени от всяко триене, как ще бъдете излъскани? " - Mevlânâ