Училищен колектив

Ахмед Бозов

Директор

Айлин Али

Учител по Физика и астрономия и Математика
 

Нуреттин Чакър

Зам. Директор

Айнур Фейзулла

Учител по ФВС

Али Халил

Учител по Математика и ИТ

Ахмед Хасан

Учител по религиозни предмети

Гюлсер Халил

 Учител по Български език и Литература

Зейнеб Кадиева

Учител по Английски език

Мария Димова

Учител по Биология и ЗО
и Химия и ООС

Мариан Маринов

Учител по География и икономика и История и цивилизации

Нурджан Авкат

Учител по Турски език и Музика

Нуртен Мустафа

Учител по Български език и литература

Орхан Осман

Учител по религиозни предмети и Арабски език

Сабит Топчийски

Учител по религиозни предмети

Сами Фазлийски

Учител по религиозни предмети и Арабски език

Фикрие Бозова

Учител по История и цивилизации и Философия

Гюлшен Ахмед
Гюлизар Мюмюн
Джевджет Садула
Ембийе Вели
Енфес Мехмед
Емине Хабип
Исмет Мехмет
Кадрийе Садулла
Нурджихан Емин
Налян Киришева
Румяна Миткова
Сабиха Дуран
Хилми Али
Хайрийе Осман
Юсеин Мустафа

„Ако сте раздразнени от всяко триене, как ще бъдете излъскани? " - Mevlânâ