Учениците направиха дарение за сираци


Учениците ни взеха активно участие в Националната дарителска кампания за набиране на средства за фонд „Сираци”, организирана от Службата на Главното мюфтийство.


Група ученици заедно с директора и заместник-директора на училището посетиха Районната мюфтия на Кърджали, Бейхан Мехмед след петъчната молитва на 7 декември 2018 г. и даде сумата от 1016,80 BGN.


2 преглеждания

„Ако сте раздразнени от всяко триене, как ще бъдете излъскани? " - Mevlânâ