Logo.png

ДУХОВНО  УЧИЛИЩЕ – МОМЧИЛГРАД

“Нима са равни онези, които знаят, и онези, които не знаят…” (39/9)

 

ДУ- МОМЧИЛГРАД ПРИЕМА УЧЕНИЦИ

(момчета и момичета) за 2020/2021 учебна година, завършили VII клас

 

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО.

 • ДУ Момчилград е открито 1991г. От Главно Мюфтийство на Р. България и се спонсорира от фондация Диянет Р. Турция.

 • Училището е пряко свързано към министерството на образованието в Р. България.

 • ДУ Момчилград приема ученици след VII клас като срокът на обучението е пет години.

 • Осигурена стипендия за отличен и много добър успех и за випускниците, които продължат обучението си във ВУЗ.

 • Целта ни е възпитанието на високо квалифицирани кадри, които да бъдат в услугата на обществото.

УСЛОВИЯ КОИТО ОСИГУРЯВА УЧИЛИЩЕТО:

 • Безплатно общежитие и храна (закуска обяд вечеря).

 • За желаещите допълнителни курсове по предмети.

 • Възможност за ползване на интернет комуникации.

 • Екскурзии в страната и чужбина.

 • За желаещите безплатни кандидат-студентски курсове.

 • В свободно време се организират разнообразни спортни и културни мероприятия.

 • Безплатни учебници и тетрадки.

ЗАВЪРШИЛИТЕ УЧЕНИЦИ ПОЛУЧАВАТ:

 • Диплома за завършено средно образование от Министерството на Р. България.

 • Завършилите училището имат право да продължат обучението си във всички университети на Р. България и чужбина

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕН VII КЛАС, МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО, МОЛБА по ОБРАЗЕЦ, ДВЕ СНИМКИ


Подаване на документи в училището: от 03.07.2020г. до 31.08.2020г.


За въпроси натиснете тук! 

„Ако сте раздразнени от всяко триене, как ще бъдете излъскани? " - Mevlânâ