Alper Eminefendi
Администратор
Член на УС
+4

„Ако сте раздразнени от всяко триене, как ще бъдете излъскани? " - Mevlânâ